Sociaal psycholoog Ingeborg Vandepoel, stelt dat er bijna geen managers zijn die goed kunnen coachen. Dit stelde ze vast naar aanleiding van onderzoek dat zij deed naar scrum.

We leven in een overgediplomeerde,  gelabelde en gemodelleerde wereld. Alsof gewoon, niet interessant genoeg is! Nee, men “moet” zich interessant maken en daar horen de juiste maatpakken en grote woorden bij. Daar heb ik ook lang op vastgelopen maar door terug te keren naar de roots of essentie kon ik de dingen weer in het juiste perspectief plaatsen en werden alles eenvoudig en doeltreffend.

Een  recente is het Scrummen,  die een oude lading dekt. Met scrummen zet men nieuwe producten snel in de markt. Scrummen is gewoon samen een doel bereiken, met als sleutel het je flexibel opstellen. Dit flexibel opstellen houdt in, een dagelijkse vinger aan de pols van max 15 minuten en directe bijsturing vanuit het actuele resultaat. Dit lijkt me gewoon logisch gedrag in deze supersnelle wereld, waar gisteren al geschiedenis is, in plaats van verleden tijd.

In deze super snelle, wereld is gisteren al geschiedenis en bestaat verleden tijd niet meer. 

Isabelle Lambrecht

Noot: ik laat mijn teksten NIET verbeteren. Dit vraagt behoorlijk wat flexibiliteit van de kritische, leergierige lezer. Stel jezelf  de vraag wat je wil zijn: kritisch of leergierig. Neem nu je besluit of je verder leest of niet.

De processen binnen het scrum model

De rechterhand van vroeger werd een manager en deze kreeg nu een upgrade naar ‘scrum master’. Het begin, kreeg een stoot en heet nu  ‘kick-off’. Scrummers werken niet meer maar houden  ‘korte sprints’. En ja hoor er is nog een baas maar die heet nu  ‘product owner’, en zijn klanten krijgen letterlijk verhaal en noemt men ‘user story’. Om de grap te vervolledigen wordt de vergadering een ‘stand-up’ genoemd omdat deze staande houden wordt en max 15 minuten mag duren. Top of the bill van scrummen is een “lean” werking van je organisatie, dus vrij van ballast en  iedereen is actief en doet zelfs dingen waar ze niet voor waren aangenomen – en dát heet dan ‘agile’, flexibiliteit en wendbaarheid.

Dit gehele scrumproces heeft enkel aandacht en focus op de taken en resultaten van het team. Maar, zo stelt Ingeborg Vandepoel, het meest cruciale element laat men tijdens dit proces helemaal links liggen. Met name de onderlinge sociale processen. Tot deze heel belangrijke conclusie kwam Vandepoel, in haar onderzoek naar dit onderwerp, in samenwerking met IT-bedrijf Centric. ‘De scrum methodiek heeft tot doel snelle aanpassingen te waarborgen en daarmee een jezelf verbeteren of het inspect and adapt. 

Ideale begeleiding scrumteam

Vandepoel stelt dat scrumteams 2 leiders nodig heeft: één die zich bezighoudt met het team en de onderlinge processen en één die verantwoordelijk is voor de inhoud van het product en het resultaat. Volgens Vandepoel is het bijzonder belangrijk dat je die twee rollen goed scheidt, omdat helpt je team enorm vooruit helpt’, aldus Vandepoel.

Het grootste pijnpunt, volgens haar onderzoek, was dat er bij scrumteams veel te weinig aandacht is voor de interne ‘zachte kant’ van het team. De kern van het team of met andere woorden de mensen zelf. Hun houding, goed-voelen, interactie, de onderlinge relaties en de processen binnen het team. Vormen ze  intern echt een team of ontbreekt de kracht en de samenhang volledig.

Isolatie

Managers maken te snel de denkfout dat hun team zelfsturend is, een probleem dat managementgoeroe Ben Tiggelaar ook al aan de kaak stelde. Een zelfbesturend team is utopia, er is altijd sturing nodig van een trekker of een hoofd. Een goeie trekker, heeft de beslissende stem maar vormt die vanuit de input van het team. Een goeie manager is onderdeel van het team en laat zijn eigen stem of ego niet doorwegen, maar vormt zijn stem vanuit de roep van het team.

Het is belangrijk dat de manager zijn taak zeer goed begrijpt, want hij zorgt ervoor dat zijn groep een creatieve krachtbron is. Hij weet wat leeft en speelt binnen het team; verbindt en zorgt voor balans en draagkracht. Hij zorgt ervoor dat er altijd ruimte en openheid is, zodat een gezonde doorstroming het beste resultaat kan opleveren. Als een manager zijn taak niet begrijpt, leeft hij in een ivoren toren en zal zijn team ook geïsoleerd van het grote geheel functioneren.   De manager is een coach, die sturend werkt zodat zijn team zelf tot een antwoord kan komen. Zo zorgt hij voor een team dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het grotere geheel, het bedrijf.

Nog teveel managers gaan confrontaties uit de weg. Maar de coach manager begrijpt dat er geen sprake kan zijn van een confrontatie, want dat zou betekenen dat er 2 partijen zijn, terwijl het hier een team betreft. De coach manager gebruikt de verbindende communicatie, door te vertrekken vanuit het  gemeenschappelijke punt ipv uit de tegenstelling.

Wat houdt coaching in 

Een goeie manager coach is tegelijk betrokken en onderdeel en langs de andere kant een buitenstaander. Hij is een buitenstaander omdat hij geen deel uitmaakt van de interne werking, hij is het overkoepeling of de bruggenbouwer die alles verbind en laat doorstromen.   Een goeie coach waarborgt een vlotte doorstroming en beweging. Maar al te vaak verliezen mensen zich in targets en deadlines, waardoor er verstarring en versplintering van energie optreedt. Een coach zorgt ervoor dat de kern of bron sterk blijft, in dit geval het team verbinden tot een krachtbron, zodat elk lid van het team het beste van zichzelf kan geven.

Heb je nood aan een goeie coach dan kan je me altijd contacteren.

Isabelle Lambrecht

coach