Regelmatig zitten er in mijn mailbox, ongeruste emails van mensen die niet goed weten wat nu te doen met de verhoging op aarde, die momenteel zeer sterk aanwezig is.

In esoterische, spirituele kringen en in de wetenschappelijke takken: metafysica & quantumfysica, weet men dat alles energie is. We weten ook dat de aarde niet zomaar ontstaan is vanuit een oerknal. Meer en meer mensen staan open voor het feit dat de aarde en alle vormen, het gevolg zijn van een intelligent ontwerp.

De Informatietheorie stelt vast, dat een idee en ontwerp alleen het resultaat kunnen zijn van een intelligentievorm, een brein. Zelfs een slecht ontworpen machine blijft de noodzakelijkheid van een intelligent ontwerper, schepper, bedenker dragen.

De definitie van machine, door Frans biochemicus en Nobel-laureaat Jacques Lucien Monod (1910-1976) is: het zijn “doelgerichte complexiteiten van materie die via verbruik van energie, specifieke taken uitvoeren. Trek deze vakkundige definitie door, dan zijn levende systemen in feite “machines”. Een levend organisme voldoet aan de definitie van een machine, zelfs tot op het moleculaire niveau. Dit houdt in dat er een bewust, intelligent schepper bestaat van mens en aarde.

Luchtionisatie, een natuurlijk fenomeen

In de natuur heeft een klein deel van de luchtmoleculen een elektrische lading. Deze geladen moleculen worden luchtionen genoemd en hebben of een positieve lading of een negatieve lading.

Kleine luchtionen worden continu gevormd door natuurlijke energiebronnen zoals straling van radio-actieve elementen in rotsen en in de grond, ultraviolet licht van de zon, elektrische ontladingen of door bliksem en wrijvings-elektriciteit opgewekt door regen, opgewaaid zand, stof, sneeuw en hagel en door bewegend water.

Energie is steeds in beweging en wisselt met elkaar uit. Dezelfde frequenties trekken elkaar aan maar vanuit een tegengestelde lading. Vb 2 mensen die ongewenst zijn (= zelfde frequentie) maar de ene leeft vanuit de underdog positie, en de ander vanuit de tirannieke positie (= de verschillende lading).

Hersengolven en Schumann-resonaties

Binnen de straling van de grond kennen we wateraders, hartmannet, schumanfrequenties, ….. Dr. König, ontdekte een duidelijk verband tussen Schumann-resonanties en de hersenritmes. En kwam tot de ontdekking dat de Schumann-resonantie aansluit op de alfa hersengolven, een frequentie van de menselijke hersenen.

Delta staat 0,5 – 4 hertz, is de recovery modus wanneer we slapen. Hier herstelt en geneest het lichaam zichzelf en worden groeihormonen aangemaakt.

De Theta staat 4 – 7 hertz, is de totale ontspan meditatieve modus, een staat tussen waken en slapen. Deze is een bijzonder ontvankelijke staat (je persoonlijkheid lost bijna helemaal op) voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen, verhoogde intuitie en lang vergeten herinneringen. Ideaal voor super leren, herprogrammeren van je mind en zelf hypnose.

De Alfa staat 7-12 hertz, is een zeer prettige staat waarin we ontspannen en alert zijn. De frequentie waarop we het meest efficiënt informatie werken en leren. In deze staat kunnen we blijkbaar putten uit een intelligente, creatieve bron. We gebruiken er optimaal onze beide hersenhelften en tegelijk beschikken we over een krachtige concentratie of focus. Binnen deze staat bevind zich ook de frequentie van het electromagnetisch veld van de aarde (schuman frequentie 7,83 herz). Deze frequentie krijgen de astronauten ook mee als ze de ruimte in gaan om ruimteziekte te voorkomen. Ik vermoed dus dat deze frequentie helpt om te gronden.

De Beta Golven of beta staat 14 – 40 hertz, is de voor onze hersenen een zeer krachtige staat, waarbinnen we onze aandacht naar buiten kunnen richten, redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren.

Gamma golven 40 -70 herz, worden eigenlijk pas de laatste 10 – 15 jaar erkend, want voorheen werden ze gerekend tot Beta Golven. Is de staat waarin we maximaal, bewust kunnen putten uit een hoger bewustzijn, voorkennis, heldere inzichten en waarnemingen. In deze staat kan de mens extreem veel informatie verwerken en is er een vorm van onbegrensdheid en almacht mogelijk.

Het waarom van de energieverhoging

Op 16/7/2019 was er een piek van 47 herz, voor de schuman frequentie die normaal 7,83 herz is. Het spreekt vanzelf dat een afname of toename van de kracht van elektromagnetische velden rondom de aarde; zowel mens en dier beïnvloed.

Heel lang al, zijn we als mens maar een schim van wie we echt zijn en gebruiken we hoogstens 5% van al onze vermogens.

De energie verhoging en de opwarming van de aarde, zijn dan ook een duidelijk gevolg van een intelligent plan, dat onbewust voor ons, wel speelt op aarde. We evolueren van een alfa mens naar en gamma wezen = een lichtwezen. Als alfa mens leefden we constant in een staat van stress en onszelf willen bewijzen, omdat de focus op overleven lag. Met de verhoging van de energie, gebeurd er van alles op cel en DNA niveau en evolueren we naar een mens die meer in het leven zal staan vanuit het nu. Hierdoor blijft je macht intact in plaats van die weg te geven aan gedachtenschimmen uit het verleden, de je blokkeren door angst aan te jagen voor de toekomst.

Ik help mensen met dit proces via healing en coaching (= healing, antwoorden, inzichten en bijsturing). De healing helpt met de integratie waardoor het fysiek en emotioneel gemakkelijker en sneller verloopt. Met de coaching help ik je de puzzel te maken zodat je ego ten diensten van je komt in plaats van als grote struikelblok te fungeren.

Deel gerust dit artikel als je anderen ook een riem onder het hart wil steken.

Van harte,

Isabelle Lambrecht

healer & coach 

bronnen

https://www.allaboutthejourney.org/dutch/bewijs-voor-intelligent-design.htm

https://www.airsain.nl/onderzoek-gezondheidsklachten-en-ionisatie-met-negatieve-ionen

https://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/165778-wat-gebeurt-er-als-de-schumann-resonantie-verdubbelt.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_lading

https://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html