Schadelijke effecten
Ten eerste is er het elektromagnetische veld van de stroomkabels. Vissoorten als haaien en roggen zijn daar extreem gevoelig voor. Schot: ,,Wij zien dat ze niet over zo’n kabel heen durven. Het magnetisch veld vormt als het ware muren in zee.” De windmolens met hun acht tot tien meter dikke poten zorgen voor veranderingen in de stroming en onderwaterbodem. Het sediment waartussen kleine diertjes leven die de vissen tot voedsel dienen, dwarrelt op en wordt met de stroming weggevoerd.

Startend vliegtuig
Als de poten in de bodem geheid worden, veroorzaakt dat tot meer dan 200 decibel lawaai, zestig meer dan een startend vliegtuig. ,,Geluid draagt onder water ver en vissen communiceren met geluid”, legt Schot uit. ,,Dat lawaai maakt ze doof en blind. Ze worden stuurloos, kunnen hun voedsel niet meer vinden en zijn kwetsbaar voor vijanden.” De ronddraaiende wieken veroorzaken een extreem laag (maar onhoorbaar) geluid. ,,Volgens een deskundige op dit gebied ontzettend slecht voor mens en dier”, aldus Schot.

Teken hier de petititie
https://windmolens.vissersvoorvrijezee.nl/#

Gevaar 1
Gehoorschade bij zeedieren
Het gehoor van vissen en zeedieren wordt zowel tijdens het heien als tijdens het draaien van de windmolens beschadigd. Het heien veroorzaakt klappen die tot wel 30 kilometer in de omgeving te horen zijn. Bruinvissen die zich binnen een straal van 1,8 kilometer rond het heien bevinden kunnen doof worden en gaan daardoor dood. Kleinere vissen kunnen zelfs ontploffen als ze zich binnen 50 meter van het heien bevinden!

Gevaar 2
Bodemstructuur kapot
In de zandbodem van de Noordzee verstoppen zich veel wormen en kleine kreeftjes. Platvissen woelen het zand om zodat ze van deze wormen en kreeftjes kunnen leven. Doordat het zand in de buurt van windmolenparken wegspoelt en de bodem harder wordt vertrekken deze wormen en kreeftjes naar rotsachtige verstopplekken waardoor de platvissen geen voedsel meer hebben.

Gevaar 3
Magnetische velden
Elektrische kabels veroorzaken magnetische velden, zo ook de kabels die van de windmolens naar de wal leiden. Om dit te compenseren worden de kabels diep onder de grond gelegd. Maar in de praktijk is dat niet altijd diep genoeg omdat de bodem van de Noordzee op een natuurlijke manier veranderd. Dit heeft effect op de bewegingen van vissen en zeedieren, maar daar wordt weinig onderzoek naar gedaan. En over het effect bij mensen die op zee werken is helemaal niets bekend.

Gevaar 4
Minder vangst voor vissers
De windmolens worden op plekken geplaatst waar strandbezoekers er geen last van hebben en waar de kosten laag zijn omdat de zee ondiep is. Dit zijn echter precies de plekken waar veel vissen komen om te paren, dankzij de gunstige temperatuur van de zee. Als daar windmolens komen zal deze temperatuur veranderen en zullen de vissen vertrekken naar plekken waar ze minder goed kunnen paren. Hierdoor blijft er minder vis over voor vissers en visverkopers die afhankelijk zijn van de vis.

Gevaar 5
Ongelukken en natuurrampen
De Noordzee is één van de drukst bevaren routes ter wereld. Ook worden schepen groter om meer lading te kunnen vervoeren. De geplande windmolenparken liggen dichtbij de vaarroutes van deze schepen. Schepen kunnen afdrijven of een verkeerde route nemen waardoor een ongeluk snel gebeurd is. De nadelige gevolgen voor de Noordzee zijn in dat geval niet te overzien.

HANDTEKENINGEN
Schipper Job Schot is net terug van zee, het zout nog in de haren en moe van het harde werken. ,,Die windmolens staan op onze beste visgronden”, zegt hij emotioneel. ,,Het gaat om 20 procent van het Noordzeeoppervlak. Dan kun je wel zeggen: er is nog tachtig over, maar zo werkt het niet. Vissen zijn net als mensen: de één wil in Vlissingen leven en de ander in Rotterdam. Er zit wel overal vis, maar niet in die mate dat het commercieel aantrekkelijk is. Daar is geen rekening mee gehouden. De locatie van de windmolenparken is heel simpel bepaald: niet te dicht bij het strand, zodat de mensen er weinig van zien. Maar ook niet te ver van de kust, want met elke meter lekt er energie weg.”

Slechte oplossing
Ook vissers willen wel bijdragen aan het milieu, benadrukt Schot. ,,Was dit nu een goede oplossing voor het energievraagstuk, dan hadden we er nog vrede mee. Maar dit pakt voor iedereen slecht uit. Die molens gaan pas draaien bij windkracht 3, 4 en stoppen bij 7. Als ze niet draaien, moet de elektriciteitscentrale worden opgestart om in de energiebehoefte te voorzien. Dat kost zoveel energie dat het rendement van die windmolens teniet wordt gedaan. Wat denkt u dat het transport van energie naar de wal kost, via de stroomkabels? Miljarden!”

https://www.bndestem.nl/…/het-is-alarmfase-1-voor-de-noor…/…