Disclamer :

Alles wat ik schrijf bevat fouten, zowel grammaticaal als schrijftechnisch en is niet geredigeerd.

Reden

Heel lang heb ik geweigerd om uiting te geven aan mezelf. Onwillig en bang om mezelf een stem te geven, omdat ik hardnekkig probeerde om het maken van fouten te vermijden. Ik was een strenge criticus, controle freak en een perfectionist.

We worden zo opgevoed, om negatief kritisch te zijn, om ons te conformeren en te vormen naar de maatschappelijke onnatuurlijke normen en vormen. Vandaar dat de meeste mensen gefocust zijn op fouten, zowel bij jezelf als bij anderen.

Het zal voor velen dan ook een uitdaging zijn, om mijn artikels te lezen zonder te vallen over de fouten. Daarom weiger ik mijn artikels zelfs na te lezen en te onderzoeken op zogenaamde vormfouten. 

Open je mind en stap uit onnatuurlijk perfectionisme

Als je valt over iets (letterlijk en figuurlijk) kom je tot stilstand en rem je enkel je jezelf. Het volmaakte zit juist in de imperfectie. Ik deel geen woorden maar boodschappen. Dus wie clever is, stapt over de vormfouten en laaft zich aan de essentie met name de boodschap van het artikel.

Voorbeeld: Een enkele keer, ontvang ik een gefrustreerde email, met de boodschap, dat de schrijffouten afbreuk doen aan de boodschap en de professionaliteit.

Dan is mijn antwoord: Ten eerste interesseert die zogenaamde professionaliteit me geen fluit, ik schrijf vanuit mijn hart en wil zoveel mogelijk ketenen, verslavingen/slavernij tegengaan zodat jij mens steeds sterker wordt en meer je ware zelf. Professionaleit is een beroep, ik doe enkel aan natuurlijke zelfexpressie en beroep me op mijn ruime levenservaring maar weiger om professioneel te zijn. Als je echt openstaat voor groei en verlichting, laat je je door niks afleiden, noch weerhouden en blijf je dicht bij je gevoel. Mijn teksten, zijn altijd een uitnodiging tot groei en anders denken. Is het moeilijk of raar geformuleerd, dan zorgt dit ervoor dat je moet herlezen en dus bewuster leest. Voor de ene een zegen, voor de ander een te grote uitdaging waardoor ze zich liever verschuilen achter het excuus : er staan fouten in dus ik doe er verder niks mee. Hiermee straf en rem je enkel jezelf en zet je jezelf vast in hokjes.

Verder wens ik authentiek en eerlijk te zijn in plaats van professioneel.

Wat is voor jou belangrijker: om professioneel / succesvol, te zijn of om authentiek jezelf te zijn? Geef jij jezelf al toestemming om jezelf vrijelijk te uiten of wacht jij nog op de juiste omstandigheden of totdat jijzelf perfect bent?

Dan zal je zelfrealisatie waarschijnlijk voor een volgend leven zijn want het perfecte moment komt nooit. Het is er al NU. Het moment dat een gevoel of wens bij je opkomt is de uitnodiging om ermee aan de slag te gaan. Op elk moment van je leven heb jij waarde te delen. Elke levenservaring is waardevol. Jij zal nooit perfect zijn anders is er geen groei noch beweging mogelijk. Wel ben je volmaakt, zoals je bent. Op elke milliseconde van je leven ben jij volmaakt zoals je bent. Of jij het jezelf  nu moeilijk of gemakkelijk maakt of je nu leeft vanuit zelfafwijzing of vanuit eigenliefde JE  BENT  VOLMAAKT en je mag zijn wie en wat je wil. Dat is het geschenk van de vrije wil op aarde.

Leef,  sla je vleugels open, experimenteer en doe je ding. Volg je hart in plaats van je angstige denken.

Bestaan er überhaupt fouten?

Volgens mij bestaan er geen fouten, er bestaan oordelen (informatie die je ooit gehoord hebt) en er bestaan aangeleerde zaken. Hierdoon ontstaan er structuren en vormen, waarmee je akkoord gaat of niet, waaraan je kan voldoen of niet.

Wist je dat vlgones een oznrdeeok op een eglnese uvinretsiet mkaat eth niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de lttaase ltteer op de jiutse patals saatn.

Het lukt je vrij snel om bovenstaande te lezen en te begrijpen? Ondanks dat het bol staat van de fouten? Wel waarom dan klagen over de fouten in mijn teksten als je toch de boodschap kan lezen????

ANALYSE/ Dus de vorm waaronder het gebracht wordt is “fout” want die valt buiten de norm (structuur), maar het doel is toch bereikt want de boodschap is helder.

Trek nu eens deze lijn verder door. Je bent een stukje van de bron, een energetisch wezen dat de norm of structuur van een fysieke mens aangenomen heeft. Je doel is om gestalte en uiting te geven aan je talenten en essentie. Je doet dit onder een unieke vorm, want al je keuzes en creaties zijn uniek.

Dus het concept fout, is een leugen en illusie. Er bestaan geen fouten, want op aarde mag jij vrij kiezen hoe jij vorm of uitdrukking geeft aan jezelf en je potentieel. Zolang de boodschap overkomt, is alles ok. Wat we wel kennen op aarde zijn de goddelijke geboden: gij zult niet stelen/liegen/ bedriegen/ begeren/ doden of aan verering doen. 

Stel jezelf de volgende vraag: moet ik perfect zijn of mag ik authentiek zijn. Maak nu je keuze: ik geef mezelf de toestemming om authentiek te zijn of ik geef mezelf de opdracht om perfect te zijn. Voel hoe het eerste de energie laat stromen en hoe het tweede de energie helemaal remt.

Voel het verschil tussen toestemming = vrije wil en opdracht = moeten/ opgeven van je vrije wil.

Ik persoonlijk verkies authenticiteit boven perfectie. Want wat authentiek en uniek is, is puur en volmaakt.

De keus is nu aan jou!

Isabelle Lambrecht