Het lijkt wel alsof de beschaafde wereld het verleerd is om zijn eigen natuur te volgen. Communicatie is een natuurlijk gegeven dat bij de hedendaagse mens eerder een probleem is. De technische vooruitgang zorgde voor een individualisering en  vervreemding van het groepsgebeuren en daarmee ook van een natuurlijke vorm van communicatie. 

Natuurlijk en spontaan communiceren doe je face to face, je maakt tijd voor elkaar.  Maar de dag van vandaag verloopt alles via pc, tablet of gsm. Het lijkt alsof de mens totaal verdwenen is uit het verhaal. De indianen kennen een zeer mooi gebruik. 

Managementgoeroe Stephen Covey verwijst in zijn lezingen heel vaak naar dit indianen gebruik; nl de praatstok. 

Noot: ik laat mijn teksten NIET verbeteren. Dit vraagt behoorlijk wat flexibiliteit van de kritische, leergierige lezer. Stel jezelf  de vraag wat je wil zijn: kritisch of leergierig. Neem nu je besluit of je verder leest of niet.

Duidelijk communicatie volgens de methode van de praatstok

Het concept was eenvoudig, wie de praatstok in handen had mocht het woord nemen en alle anderen luisterden aandachtig. Elkaar in de rede vallen was not done. Als iemand anders het woord wou nemen, moest ie de ander eerst laten uitspreken, dan herhalen of samenvatten wat de ander gezegd had. Pas wanneer de samenvatting klopte, kon je de stok overnemen. Dat had als bijzonder grote voordeel dat de luisteraars zich echt open stelden voor de spreker en bewust nota konden nemen van wat gezegd werd. 

Het moge duidelijk zijn dat problemen tussen mensen, enkel een gevolg zijn van onduidelijke of gebrekkige communicatie. De sleutelpunten bij communicatie zijn altijd het gebrek aan inlevingsvermogen en het open en neutraal luisteren naar elkaar. 

Waarom is het zo moeilijk om te communiceren?

Communicatie is uitwisseling, dat wat in jou leeft naar buiten brengen. Omdat je als kind geleerd hebt om jezelf af te wijzen en te fungeren vanuit een gedragspatroon, kan je niet meer luisteren of jezelf openstellen. Leven vanuit een gedragspatroon, is leven in de mallemolen van je hoofd, waar het tolt van de gedachten. 

Luisteren is bewust contact maken, je openstellen voor. Maar als je geen contact hebt met jezelf, kan je ook geen contact maken met de ander. Zolang je leeft vanuit een patroon, leef je vanuit een isolatie en is alles de vijand. Je interpreteert wat de ander dan zegt vanuit je patroon (=de bril waardoor je kijkt). Leven vanuit een patroon is leven op automatische piloot waarbij het meeste aan jou voorbij gaat.

De praatstok  helpt om je bewustzijn te openen en in het nu aanwezig te zijn, ipv in je patroon. Het patroon zit in je hoofd, maar je essentie of voeling krijgen, zit in je lichaam. Door uit je hoofd terug naar je lichaam te komen wordt jij weer bewust maw je kan weer voelen. Als je weer kan voelen kan je ook weer verbinden. Wie kan verbinden kan luisteren en ruimte verlenen aan de ander, omdat hij zich bewust is van zijn eigen plek en ruimte. Op de foto hiernaast kan je gemakkelijk van het lichaam van de dame aflezen dat ze echt aanwezig is en luistert.

Als je communiceert vanuit een patroon, is dat een eisende vorm. Omdat je denkt vanuit een probleem. vb je wil dat je werknemer bereikbaar is vanaf 9u. Jouw communicatie kan zijn” Ik wil dat jij elke dag om 9u stipt aanwezig bent.  Mocht je communiceren vanuit zelfbewustzijn, zou je ruimte laten voor de ander en een verbindende vraag stellen.  ” Hoe kan jij ervoor zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor mij vanaf 9u?” 

Je patronen doorbreken

Communicatie problemen ontstaan omdat je dingen persoonlijk neemt. Je betrekt alles op jezelf zonder de ander een plek in het verhaal te laten. Zegt de ander: ” die gast is me toch een autoritaire kerel” en jij betrekt dat op jezelf door te denken:” wat denkt ie wel om me te beschuldigen van autoritair gedrag!”. De ander, zich totaal onbewust van je lange tenen, verschiet zich een bult als jij hem de rug toekeert.

Door betekenis te willen geven aan wat de ander zegt , ipv gewoon te luisteren, verlaat jij de realiteit en stap jij in een gedragspatroon of een persoonlijkheid. Bewust aanwezig zijn in je lichaam ipv in je hoofd zal ervoor zorgen dat je bij de les blijft ipv in hersenspinsels te verzeilen.

Denken is denken en de tegenpool van het bewust aanwezig zijn en voelen. Denken is gesloten, voelen is open.

Je lichaam is een instrument, gebruik het wijs.

Wil jij een team dat goed in zijn vel zit, neem dan gerust contact met me.

Isabelle lambrecht