Ik ben sporen aan het zoeken die naar de trust verwijzen van natuurlijke personen, om later aan te tonen (als we overheid juridisch aansprakelijk gaan stellen) dat zij met voorbedachte rade, deze informatie de burgers onthouden hebben terwijl er de informatieplicht bestaat!   Dit bericht is een vervolg op dit artikel https://www.zichtbaar.be/hoe-we-als-persoon-afstand-doen-van-de-rechten-van-een-levend-wezen/

Ik schenk extra aandacht aan sommige woorden omdat het belangrijk is dat je begrijpt wat te betekenen

  • een burger is een staatsburger, onderdeel en BEZIT  van de staat met statuut natuurlijke mens (=papieren entititeit een trust) en GEEN levende mens

Ik waarschuw je op voorhand, het is zo a-moraal en gewetenloos dat mensen het mogelijks niet zullen geloven. Het erge is dat veel bestuursleden ervan op de hoogte zijn maar er niks mee doen vb bankdirecteurs, burgemeesters, mensen burgerlijk stand, ministers, diplomaten, advocaten, rechters, juristen, deurwaarders….dankzij hen wordt het in stand gehouden !!! Lees het met open mind en herlees het totdat je de materie snapt. Als je het echt niet snapt kan je me mailen isabelle@zichtbaar.be

RIJKSREGISTERNUMMER  belgie

Op de off site https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/faq/wat-is-het-rijksregister-van-de-natuurlijke-personen/ vond ik 

Het rijksregister wordt geraadpleegd  voor alles wat identificatie van natuurlijke personen betreft.

Wat is een natuurlijk persoon:

Een natuurlijk persoon is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft. Een natuurlijk persoon is de juridische tegenhanger van een rechtspersoon. Daarmee wordt een door de wet gecreëerde figuur zoals de stichting of vennootschap wordt bedoeld. https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/natuurlijk-persoon/

Lees jij hierboven het woord levend? Nee, maar wel de misleiding van vlees en bloed waarmee men je laat denken aan een levend wezen ! Niks zo krom als het recht want het hangt samen met aannames en vermoedens !! Als je dat snapt leer je anders kijken naar de wet. 

Je weet al dat de natuurlijke persoon jouw papieren trust is en niks te maken heeft met jou als levende mens. Een natuurlijke persoon is een economische rechtspersoon geregeerd door de wetten van de staat. Een levende mens wordt geregeerd door de wetten van zijn schepper, nl het geweten. Jouw trust is publieke eigendom zolang jij je niet bekend maakt als levende mens. 

De autoriteit die het rijksregister vd natuurlijke personen beheert stelt ook de jaarbegroting op en keurt het investeringsplan goed

De autoriteit die het Rijksregister van de natuurlijke personen beheert, is momenteel de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (afgekort « ADIB ») van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het is eveneens deze directie die belast is met het beheer van de centrale bestanden waarin de gegevens over de identiteitskaarten opgenomen zijn, met name het Register van de identiteitskaarten en het Register van de vreemdelingenkaarten.

Met deze doelstellingen werd, bij artikel 92 van de programmawet van 9 juli 2004, een Staatdienst met afzonderlijk beheer opgericht belast met het beheer van de identiteitskaarten, alsook van het Rijksregister. Dit beheercomité stelt de jaarbegroting op en keurt het jaarlijkse investeringsplan goed.

Waarom zou de dienst die identiteiten beheert de jaarbegroting en het jaarlijks investeringsplan goedkeuren? Dat is enkel zinvol als de identiteit vermogen bezit waarmee gehandeld wordt. Dit is het bewijs dat de natuurlijke personen PUBLIEKE trustvehikels zijn waarmee effectief handel gedreven wordt door de overheid.

Met dank aan cedric die me via reacties onder dit artikel deze informatie gaf

Ik merk dat niet het rijksregister nummer je trust rekening is doch jouw id kaart nummer . Wanneer je van dit nr een iban nr maakt kom je uit bij de Satanderbank te brussel. Klik op https://www.ibancalculator.com/bic_und_iban.html en klik dan rechtsboven op calculate an IBAN en dan vind je daar je trust rekening terug als je daar je ID kAART nr invult als bankrekening. Je komt uit bij de SANTANDER BANK . Bij verder onderzoek zal je zien dat deze rekening beperkt is in handelen . 

Hoe kan je deze fraude stoppen?

Het de aanname dat de Enige Erfgenaam (de levende mens) ‘toch nooit meer terugkomt van zee’ en de aanname dat de Erfgenaam tot in de eeuwigheid zal opdraaien voor alle schuld en schadecreaties van de derde partijen (de overheid), waarmee de hel op aarde wordt gerechtvaardigd. Als je deze aanname kan weerleggen beschik je vanzelf terug over je mensenrechten, eigendommen, vrijheid en hoef je geen belastingen meer te betalen maar onderhoud de staat jou met de fondsen uit je trust. Dat is de theorie. Op vandaag is het mogelijk om je te laten erkennen als vrije mens en om ervoor te zorgen dat de staat geen misbruik meer van je kan maken. Geld zal je echter nog niet krijgen van de staat.

Een aanname betekent : veronderstellinghypothese en premisse (stelling), een vermoeden dat je voor waar aanneemt.

Dat doe je door in de eerste plaats je naam terug te claimen.

  • richt een aangetekend schrijven aan je gemeente: burgerlijke stand en aan de burgemeester. Waar je laat weten dat je nooit toestemming gegeven hebt om je naam te misbruiken als staatsburger. Je bent een mens van vlees en bloed ipv jouw naam met daaraan gekoppeld je rijksregisternr voor BE/burgerservicenr voor NL, die niks meer is dan een rechtsfictie : de natuurlijke persoon. Bij deze claim jij deze namen en geef je geen toestemming meer aan gelijk wie om deze namen te gebruiken zonder je instemming en medeweten.  hier vind je alle nodig documenten en info https://levende-gemeenschap.site/documenten/
  • plaats een openbare bekendmaking dus een kleine advertentie in de krant dat jij je naam terugclaimt
  • schrijf de koning een aangetekend schrijven waar in je hem laat weten dat je gemeente aangeschreven hebt en een publieke kennisgeving op dd (steek een kopie erbij) deed ter rechtzetting van onrechtmatig gebruik en misbruik van jouw geboortenaam. Je laat weten dat jij niet jouw naam bent maar dat jij wel de enige bent die vanaf nu in en vanuit jouw naam zal handelen. Je kan er ook jouw voorwaarden stellen als er desondanks toch nog misbruik gemaakt wordt van jouw naam.

Ik ben nog bezig met alles door te nemen en eerstdaags plaats ik hier model brieven die je kan gebruiken als of inspiratie voor jouw eigen brieven.  WIl je op de hoogte gehouden worden, mail me dan isabelle@zichtbaar.be

Waardeer je mijn artikels dan kan je hier terecht voor een gift.

Warme groet

:Isabelle: vdf Lambrecht                                                                                                                                                                                                                   Healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach                                                                                                                                                                                www.zichtbaar.be

Geld inzamelen | Doneeractie.nl