BLOEDLIJN healing

 

Met de bloedlijn healing, spoor ik het karma of de levensles op van je familie, dat in je DNA ingesloten is.

 

Wie incarneert op aarde, doet dat heel bewust. De ouders, werelddeel, periode, alles wordt heel zorgvuldig uitgekozen.

Elke generatie verklaart zich  op zieleniveau akkoord, met en om de voorouderlijke lessen mee te ondersteunen en te helpen op- en inlossen.

Met de bloedlijnhealing heal ik dus je voorouders, jezelf en ook je nazaten. Want de tijdslijnen, verleden/heden/toekomst, zijn allemaal bereikbaar, want het zijn gewoon parallelle dimensies.

Ik wil graag een bloedlijnhealing

Wat met erfelijke ziekte patronen?

Wie te zwaar meegaat in de dualiteit en de weg naar zichzelf niet meer terugvind, zal automatisch terugvallen op het lessenpakket van de bloedlijn. Dan tune je in op de erfelijke ziekten. Je activeert de erfelijke ziekten pas op het ogenblik dat jij in dezelfde “val” trapt als je voorouders. Hiermee bedoel ik, als je op dezelfde manier omgaan met de bloedlijn kwetsing als je voorouders, door in je ego kwetsing te blijven steken, activeer jij ook het fysieke ziektepatroon. 

Neem bv obsesitas (overgewicht) is een familie probleem, dan zal jij extra alert moeten zijn op het thema: je in de steek gelaten voelen of je onbelangrijk voelen. 

Het is bewezen dat ook geadopteerde kinderen de erfelijke ziektes overnemen. Hoe kan dat nu vraag je? Wel als ze zich volledig vereenzelvigen met hun adoptiefamilie, ja zeggen dat de familie energie, ontstaat er een energetische osmose waardoor zij idd ook mededrager kunnen worden. Als zijn emotionele intentie zo groot is dat hij echt wil opgaan in de familie energie, wordt zijn DNA een beetje herschreven en wordt een extra stukje in zijn familieconcept toegevoegd. Hij zal dan niet zijn biologische lijn activeren maar wel zijn adoptielijn. Op zieleniveau heeft het adoptiekind zijn akkoord gegeven om mee te helpen de adoptie bloedlijn te helpen ontlasten.

Epigenetisch of de invloed op de biologie

Ongeveer 95% van wat we meemaken wordt opgeslagen in ons onderbewustzijn. Zo ook al onze belemmerende overtuigingen waar we dus niet van bewust zijn. Het is logisch dat we de meeste overtuigingen opbouwen in onze

kindertijd. Epigenetisch werken deze belemmerende overtuigingen door in de biologie van ons lichaam. Zo ontstaan familiepatronen van vb depressie, faalangst, ongewenst zijn, agressie of mishandeling. Die problemen worden dan van generatie op generatie doorgegeven tot één lid van de familie dit patroon doorbreekt.

 Lipton beweert dat genen het leven niet kunnen beheersen, omdat ze zich niet kunnen aan- en uitzetten. Dat gebeurt door signalen uit de cellulaire omgeving. Epigenetica, de studie van de moleculaire mechanismen door middel waarvan de omgeving de activiteit van de genen bepaalt, is tegenwoordig een gebied van intensief wetenschappelijk onderzoek. Omgevingsinvloeden, zoals voeding, stress en emoties, kunnen genen wijzigen, zonder dat hun basis-blauwdruk verandert, en deze wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. Slechts de helft van de inhoud van de chromosomen bestaat uit DNA; de andere helft omvat regulerende eiwitten, die in de erfelijkheid een even cruciale rol blijken te spelen als DNA. Uit studies van de eiwitsynthese blijkt dat epigenetische factoren 2000 of meer verschillende eiwitten kunnen doen ontstaan op basis van dezelfde genetische blauwdruk.

Loslaten of afwerken van de familiale patronen

Als kinderen een familiaal patroon tot een goed eind brengen healen ze automatisch hun ouders, broers en zussen maar ook de volledige bloedlijn zowel in verleden als in toekomst.

In de bron is er geen tijd enkel een zijn, en alles gebeurt in het nu, gelijjktijdig. Verleden is enkel een andere frequentie van het nu, daarom dat een healing door de tijd kan reizen. Je kan de tijdslijnen zien als boven elkaar liggende frequenties, veranderd er iets in de ene kan je dingen veranderen in de andere. De enige constante, is de constante verandering, want energie is steeds in beweging. Meer uitleg hierover in de cursussen.

Lezen over de impact van de healingen