Kankerverwekkend?

Gsm straling kreeg in mei 2011 de classificatie 2B van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het liet weten dat elektromagnetische straling veroorzaakt door gsm’s (gsm-straling) als ‘mogelijke kankerverwekker bij mensen’ te klasseren. Volgens het IARC is er bij veelvuldig bellen mogelijk een verhoogd risico op glioom (een soort hersentumor) en akoestisch neuroom (goedaardig gezwel aan de gehoorzenuw).

In het licht van de IARC-classificering nam de Belgische overheid een aantal maatregelen i.v.m. gsm’s. Sinds 1 maart 2014 is de verkoop van aangepaste mobieltjes, geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar, verboden. Ook mag geen reclame meer worden gemaakt voor gsm-gebruik bij deze leeftijdsgroep. Daarnaast wordt de stralingswaarde (SAR of SAT) van de gsm verplichte consumenteninformatie, zowel in de winkel als bij onlineverkoop. SAR of SAT, uitgedrukt in watt per kilogram (W/kg), geeft de omzetting van elektromagnetische energie van radiogolven in warmte weer.

Met een gsm met een lagere SAR-waarde kunt u uw gemiddelde blootstelling verminderen.  Tijdens de test om de SAR-waarde te bepalen, zendt de gsm aan zijn maximaal vermogen uit. In de praktijk is het zendvermogen van een gsm variabel. Hoe beter de ontvangst, hoe kleiner het zendvermogen. Een uitgeschakelde gsm zendt niets uit. In stand-by zendt hij slechts af en toe een kort signaal uit om zijn positie aan het netwerk te laten weten. Alleen tijdens een gesprek zendt de gsm continu uit.

Daarnaast zijn er ook nog de gegevens en de aanbevelingen van het internationale BioInitiative rapport (geactualiseerd in december 2012) over elektromagnetische straling (EMS) veroorzaakt door gsm’s, wifi, DECT-telefoon … Dit rapport is zeker vatbaar voor opmerkingen, maar geeft wel enkele belangrijke aanwijzingen. Het wijst o.m. op een toegenomen risico op glioom en akoestisch neuroom bij mensen die langer dan tien jaar met een gsm aan hetzelfde oor bellen. Het pleit o.a. voor strengere veiligheidslimieten voor EMS, voor een betere bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen (zwangere vrouwen, kinderen, mensen met al bestaande chronische ziekten en ouderen), en voor een ontmoediging van het gebruik van draadloze laptops en draadloze toestellen in scholen.