De mens is momenteel zo hard bezig met het proberen vast te houden aan “de rijkdom” die verloren aan het gaan is.
Maar als de materiele rijkdom verloren is, verdwijnt vanzelf de angst voor het verlies waardoor we oog zullen krijgen voor de rijkdom die nog overschiet nl ons hart.
– dan zijn we terug vrij van de doodzonde nl angst voor verlies
– kunnen we weer ons hart openen
– dan kunnen we weer leven met elkaar ipv tegen elkaar
– dan wisselen we liefde uit ipv bloedtranenenzwetengeld
– kunnen we een zelfbewuste schakel zijn in het leven, verantwoordelijkheid nemend vanuit de nodige eer en respect voor het wonder des levens
– kunnen we weer genieten van elkaar en van het leven
– zal de klemtoon liggen op zelfontplooiing en realisatie van je essentie (je goddelijke kern)
– eenvoud en leven in het nu ipv alles moeilijk maken en reserve aanleggen voor de toekomst
………
Mijmer zelf maar eens hoeveel rijker je leven zou zijn zonder die wurgende zuigkracht en afleiding van de angst voor verlies.
Er is een manier van leven mogelijk, waarbij we in alles voorzien worden als we eerlijk vragen, zonder dat we als een slang door het stof op onze buik moeten kruipen. De mens manipuleert zich te pletter, draait zich in alle mogelijke bochten om zich een plekje en een zekere macht te verwerven. De macht om iets te mogen zijn/bezitten.
We geloven het al lang niet meer in de macht van het woord, in het feit dat we scheppende wezens zijn gelijk zijn aan god en dat we in wezen allemaal één zijn. Dus als we de ander schade berokkenen, berokken we uitendelijk onszelf schade. Onthoud: dat je aantrekt (of schept) wat je geloofd (waar je ja tegen zegt) .
Kracht is geloof, de macht is het woord.
Voor de mensen die het spreekwoord niet kennen: door het stof kruipen voor iets of iemand dwz buigen voor, die ander al je macht en stem geven en vernederd worden. We hebben krachten gelijk aan god en we hebben de macht van de vrije wil gekregen. En wat doen we, we kruipen door het stof. De wereld schudt en beeft momenteel voor een bende zwendelaars. De die mens hieraan meedoet en erin trapt mag zich wel schamen
Het kwaad is zijn eigen graf aan het graven. We kunnen dit proces versnellen door uit de angst en onmacht te blijven
Isabelle Lambrecht
healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach, bemiddelaar
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Noch een dichter, noch een lied kan de onmetelijke rijkdom van je hart weergeven. G www.zichtbaar.be Deel gul je hart en gaven. Isabelle Lambrecht'