Deze nieuwe maan werkt heel diep in en kan nu in de dagen voor de nieuwe maanstand, behoorlijk wat vermoeidheid, pijnlijke botten en verwarring met zich meebrengen. Een soort van moedeloosheid kan zich ook manifesteren. Maar dat zal keren op 4 februari omdat heel wat nieuwe informatie nu binnenkomt en je lichaam en emotioneel lichaam, de tijd nodig hebben om zich hierop voor te bereiden.

ps zoals gewoonlijk zullen er wel weer schrijffouten instaan. Je hebt nu 2 keuzes: je flexibel  openstellen voor de boodschap of je kritisch opstellen en vallen over onbelangrijke details. 

We worden bijna symbolisch genomen door de kosmos. De nieuwe maan is de vrouwelijke ontvankelijke energie, de volgende super volle maan, de mannelijke penetrerende energie. Dus ja het kan voelen alsof jij momenteel door de kosmos overweldigd wordt want collectief worden we nu “de benen” geopend voor de nieuwe informatie en energie, die met de volgende supermaan van 19 februari onze lichamen zal bereiken.

Wie te kuis (in de zin van gesloten, frigide, eng en angstig) leeft met gesloten knieën, zal nooit kunnen proeven van het scheppingsproces. Overgave of de beentjes openen voor het leven, houdt in  je te laten bezwangeren door de materie of het ja zeggen tegen je incarnatie en zelf manifestatie in de vorm. Als je niet leert te flirten met het leven zal je nooit het genot van verbinding en schepping kunnen smaken. Flirten met het leven betekend jezelf bewust worden van je potentieel en de materie verleiden om er gestalte aan te geven. Je gebruikt dus je verbeelding of verleidingskracht om iets gestalte te geven op een plek in de materie. Maar hiervoor dien je eerst jezelf mooi en waardevol te vinden.

De maan in deze periode noemt men die de ijsmaan en ze verwijst naar een periode van diepgang door loutering. Een je durven open te stellen voor je eigen schoonheid en bron.  Gebruik deze periode om te mijmeren over oude wensen en dromen waarmee je nu je leven wil verrijken.  Waarmee wil jij dit jaar het leven verleiden? Met welk geschenk kan jij de wereld verrijken? De loutering bestaat eruit dat je alles accepteert van in jou leeft en om het mooi waardevol te vinden. Zonder de rationele haalbaarheid  van een wens in vraag te stellen. Laat je diepste dromen gewoon naar de oppervlakte komen, meer hoef je er nu niet mee te doen. Elke vrouw (= elke mens) heeft iets moois een waardevols dat het leven (= de mannelijke energie) begeert of wil. Het leven wil dat je schept en dingen zichtbaar maakt. Weet wel dat als je dit onder waterman de energie doet, het wel baanbrekend is wat je nu doet.

Nieuwe maan in waterman

Met nieuwe maan staan zon en maan samen dwz dat je gevoel en daden heel goed kunnen op elkaar afgestemd worden. De drang naar vrijheid en uit te breken kan groot zijn. De waterman verleidt, plaagt en neemt omdat hij in alles wel iets kan vinden dat waardevol is. De waterman is sociaal, want broederschap en gelijkwaardigheid zijn zeer belangrijk. Waak je er wel voor om vast te lopen in  idealen, omdat waterman gelijkwaardigheid wil. Maar gelijkwaardigheid bestaat altijd uit 2 polen en zolang de waterman dat niet begrijpt blijft ie verstrikt in zijn ideaal of waanbeeld. Elk contact is gelijkwaardig, want je trekt aan wat je uitstuurt. Mijmer hier vaak over zodat het begrip kan binnensijpelen en als je dat begrijpt zal je veel meer kunnen leven vanuit acceptatie ipv uit weerstand. In de waterman energie zal jij begrijpen dat je altijd flirt met iets wat je aanspreekt, of het nu moeilijk of leuk is. Jij hebt bepaalt dat je ervoor openstaat ofwel wat je uitstuurt trek je aan. In de waterman staat eigen ruimte en vrijheid centraal , waardoor je minder last hebt van emotionele betrokkenheid met anderen hun drama. Door dit dichter bij jezelf te kunnen blijven blijf je voeling houden met jezelf ipv jezelf te verliezen in de ander. De onzekere waterman is de onvoorspelbare rebel, de zelfzekere waterman is de creatieve visionair die wegen opent en die zegt: “leven en laten leven” want inderdaad elk van ons komt tot volwassenheid of wasdom als de tijd rijp is.

Maan conjunct mercurius schitterende inzichten tot visionaire ideeën, originele invallen en inspiratie die je helpen om oude denkkaders om te polen naar vernieuwing vanuit verbroedering. Broederschap heeft als basis gelijkwaardigheid, maar ook oude kennis die terug boven komt drijven collectief. Ook lukt het je beter om je gevoel te verwoorden en om alert te zijn.

Maan sextil jupiter verrijkt je gevoel met hogere inzichten en het vergroten van je eigen wijsheid. Geluk en gemak om de materie, je lichaam en levensvreugde beter te begrijpen. Dingen die je nog niet snapte kunnen duidelijker worden, zeker in het hoe jij jezelf vanuit vertrouwen kan openstellen voor het leven. Het zal hier ook de nodige moed geven om ook al zie het eventje niet om toch vol vreugde verder te gaan in de wetenschap dat als je in beweging blijft er vanzelf dingen zullen zichtbaar worden.

Maan quintile uranus helpt je om een duidelijke gedragslijn voor jezelf neer te zetten, hiermee bedoel ik dat je beter zal begrijpen wat het inhoud om authentiek te zijn. Teveel mensen verwarren anders doen en interessant zijn met authentiek zijn. Authentiek zijn is “gewoon” jezelf zijn, vanuit een spontaan in het moment leven ivp in een rolletje proberen uit te blinken.

De zwarte maan maakt een positief aspect met jupiter dus de diepe echte stukken van jezelf, die je zal eeuwenlang het zwijgen oplegt zullen nu groter en sterker worden want het wil nu uitbreken en zijn plek opeisen.

Deze nieuwe maan valt onder de kracht van 4

Vier februari, om 22,04u is het exact nieuwe maan en wordt de energie van de waterman onze systemen binnengeleidt. Vanuit de 22 (het aanraken van ons innerlijk meesterschap) worden we geleid naar de 4, naar ons als mens. Ons fysieke stuk, dat wat in dit leven door ons zichtbaar gemaakt wordt. De vier verwijst naar ons potentieel dat waarop we bouwen om onszelf (innerlijke bron) tot expressie te brengen. Zie het als de 4 poten waarop de stoel (je leven) rust, zodat de stoel iets kan dragen. De 4 is de basis van de volmaakte ordening, houvast en verworvenheden (zowel op vlak van materie als op vlak van inzicht in de materie)

De 4 staat ook voor werk en discipline, doorzetting en een alles overwinnende kracht vanuit deze 4 peilers:
– realisme vanuit een eerlijke analyse
– geduld vanuit acceptatie en innerlijk weten
– betrouwbaarheid vanuit een trouw zijn aan jezelf,
– enthousiasme vanuit levensvreugde

* De negatieve 4 kracht is kleingeestigheid die zich altijd geremd voelt en een ploeteraar is. Zijn optreden is bruut en wreed; vulgair, jaloers, koud, criticus en vervelend. Verlies zich in pietluttigheden, zelfvernietingsdrang, kortaangebonden, agressief en ongevoelig tot sadisme. Haat en primitief gedrag vanuit een enge angstige visie.

Met de 4 is verdraagzaamheid en broederschap ontwikkelen belangrijk, vanuit een je durven open te stellen voor het leven. De enige constante in het leven is beweging, vernieuwing = groei. Het is belangrijk om de processen van groei te begrijpen: lente: idee/inspiratie + zomer: rijping/bloei + herfst: beleving/ruimte maken voor de volgende fase + herfst: analyse/ wijsheid of acceptatie van jezelf.

Durven leven is de uitdaging.

De klemtoon op relaties

Omdat de rechterzijde of rechter hemisfeer + 2de kwadrant van de maanhoroscoop een grote bezetting kent wil dat zeggen dat je teveel met projecties op anderen bezig bent ipv de antwoorden in jezelf te zoeken. Het zal belangrijk zijn om dicht bij jezelf te blijven en je bewust te zijn van je afhankelijkheid van anderen. De projectie op de ander is er vanuit een grote behoefte aan verbondenheid. Maar al te veel mensen verwarren afhankelijkheid met verbondenheid. Deze maan zal je hiervan bewust maken zodat je kan breken uit die afhankelijkheidsketenen en ze kan omzetten in een je openstellen en delen.

Pallas, die staat voor emotionele intelligentie en wijsheid; gerechtigheid en het doorzien van patronen

Ze staat in weegschaal, in het 2de huis wat verwijst naar het zoeken van evenwicht in je relaties met anderen. Maar ook je verhouding tot geld en het evenwicht dat je daarin kan vinden. Je kan andere afspraken maken met mensen, omdat je meer ruimte voor authentieke expressie wil. Het ontdekken van je patronen en inzicht krijgen in je drijfveren zal verhelderend zijn. Diplomatie toepassen. Omdat je ontdekt dat als je de ander ruimte geeft vanuit een vertrouwen op jezelf, dit bijzonder verrijkend kan zijn omdat je dan echt openstaat en durft te verbinden.

Pallas oppositie uranus is de bouwer van nieuwe werelden, nieuwe creaties, pure innovatie

Pallas oppositie mars gaat over het vinden van balans tussen wat rechtvaardig en juist is in plaats van te vechten tegen alles wat tegen jouw visie indruist. Wat is rechtvaardig en juist? Bestaat dat wel? Nee, alles kan en alles mag maar als mensen leren leven vanuit een eerlijk zijn met zichzelf, ontstaat vanzelf een rechtvaardige wereld.

Pallas sextiele venus de schoonheid van verandering begrijpen, de slimme plots , enthousiasme en creativiteit die ervoor nodig zijn met enthousiasme omarmen.

Tweelingzielen en healing

Voor tweelingzielen in het bijzonder, maar ook in de relatie met jezelf is diepe healing mogelijk. Door diepe pijnen toe te laten zal je support of contact kunnen krijgen met je wederhelft. Geen drama’s maar een begrip gewoon vanuit een je durven openstellen of vanuit menselijk opzicht je kwetsbaar maken. Kwetsbaarheid is ook loslaten, dingen vrijgeven. De mens voelt zich namelijk kwetsbaar als hij verbind, zolang hij onvoldoende gegrond is zijn de eigen individualiteit. Pas als je contact hebt met jezelf kan je jezelf volledig verbinden vanuit het contact in plaats van het verlies van jezelf. Leer dit subtiele onderscheid goed te begrijpen.

Het duo uranus en juno gaat over het onderscheid leren maken tussen mededogen en medelijden. Het je bewust zijn en onbewustzijn van de dingen of je mate van contact met het hogere. De groei van ego naar zelfbewustzijn, van drama naar acceptatie. Met neptunus hierbij wil dat zeggen dat je meer en meer enkele nog wil aansluiten op dat wat je echt vervulling brengt.

Voor tweelingzielen liggen er nu heel mooie kansen op diepgaande healing en verbinding. Maar als er bij één van de 2 partners spraken is van (af)dwingend gedrag, is er sprake van een relatie met een zielsverwant die je verwart met je ideaal of droom van een tweelingziel.

Probeer niet om een idee waar te maken maar om je bewust te zijn van de realiteit en deze te gebruiken als opstapje om te groeien. Hoe dichter je naar jezelf toegroeit hoe meer kans op het contact met je tweelingziel.

Inschrijven groepshealing, die doorgaat vanop afstand

De groepshealingen blijken voor heel veel mensen een bjizonder krachtige hulp te zijn om hun persoonlijk groei te versnellen en te laten aansluiten op het grotere geheel. De draagkracht van deze groep is bijzonder ondersteunend. Overtuig jezelf https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

Zelf hoef jij niks te doen, want de healingen gaan altijd door na 23.30u omdat de energie dan rustiger en zuiverder is omdat de meeste mensen dan slapen.

Inschrijven enkel via email isabelle@isahealing.eukan tot 04/02 om 23,30u. Om 22u open ik al wel de tijdslijn voor de healing maar ik werk de healing pas af na 23.30u kost 15€ incl uitgebreid verslag achteraf via emial

Deel gerust dit artikel, zodat je anderen een hart onder de riem kan steken.

Van harte

Isabelle Lambrecht

healer & coach