Al vele eeuwen worden ons heel belangrijke informatie onthouden over wie en wat we echt zijn. 

Wie/ wat is de mens?

Elke mens is een bezield energetisch wezen, een stukje god, net zoals onze arm een stuk van ons lichaam is.  Het lichaam is  een instrument waarmee je kan voelen en een actie ondernemen.  Met elke orgaan/ lidmaat kan je voelen en wordt een actie ondernomen en elk onderdeel heeft weer een heel specifieke functie of mogelijkheid.

Zo ook de mens, de mens is een instrument dat kan scheppen en iets manifesteren (manifest of hard maken). En elke mens heeft een uniek potentieel (frequentie / talenten / gaven) . Zet 10 leraren, 10 coaches naast elkaar, ze zullen allemaal een unieke klemtoon leggen. Geen enkele handeling zal uniform zijn. Zo maakt de ALmacht of god het mogelijk om te groeien vanuit de vele facetten van zichzelf. De mens is letterlijk een instrument waarlangs de goddelijke ALmacht zich uit.

Functie van het fysieke lichaam

Het lichaam is een voel instrument waarmee de mens zichzelf tot expressie brengt.  Wat goed voelt is bijgevolg juist en sluit aan op je authentieke frequentie (golflengte / informatie in je DNA). Dat wil zeggen dat als je dingen doet die niet goed voelen, je systeem uit balans gaat. Je wordt dan letterlijk onwel = verziekte situatie. Je lichaam, is DUIDELIJK geprogrammeerd en zal er alles aan doen om de verstoring en disfunctie op te heffen en weer in balans te brengen. Dat noemt het zelfgenezend vermogen want het fysieke lichaam is namelijk ontworpen om eeuwig te bestaan. 

Het fysieke lichaam hernieuwd zich grotendeel op 1,5 jaar

Hoe oud is je lichaam eigenlijk? Het blijkt namelijk dat niet alle delen van je lichaam even oud zijn. Dit heeft te maken met de regeneratietijd.  Voorbeeld uw

 • elk uur vernieuwen zich in het lichaam maar liefst 1 miljard cellen! Het lichaam vernieuwt zichzelf continu
 • de cellen van je dunne darm slechts 2 dagen oud zijn
 • De maagwand wordt vernieuwd in 5 dagen
 • de cellen van je dikke darm cellen gemiddeld zo’n 10 dagen
 • je huid in 2-4 weken, vooral s”nachts
 • Je lever vernieuwt zich elke 6 weken
 • Jouw DNA vernieuwt zich om de 2 maanden
 • rode bloedcellen zijn maximaal 4 maanden oud, gemiddeld 100 dagen oud
 • lever vernieuwt zich in 5 maanden
 • Je spiercellen om de 6 maanden vernieuwd
 • Je hersenen worden in 1 jaar vernieuwd
 • een zenuwcel na anderhalf jaar
 • je botcellen na een paar jaar.
 • uw skelet vernieuwt zich elke 7-8 jaar volledig.

Dat vernieuwingsproces wordt mogelijk gemaakt omdat ons lichaam voor 80% uit water bestaat. Via het water komt het je bloed binnen en kan het daardoor rechtstreeks je cellen bereiken. Zonder dat daar enig verteringsproces aan te pas komt = onmiddellijke werking en resultaat. Water is een wonderbaarlijk middel, omdat het een informatie drager en geleider is 

Naar gelang de bronnen die ik erop na sla, zou je lichaam ts  5-8 jaar oud zijn. Volgens Dr. Frisen van het Karolinska instituut in Stockholm is het menselijke lichaam gemiddeld 7 tot 10 jaar oud. Naar mijn gevoel is dat 7 jaar, want het leven evolueert spiraalsgewijze in cycli van 7 jaar.

Ondersteunende therapieën: frequentie therapie, houding&bewegingstherapie, psychoterapie (bewust-zijn) en germaanse geneeskunde

Frequentie therapie

Nanotechnologie professor James Gimzewski en assistent professor Andrew Pelling ontdekte dat een gezond celmembraan beweegt met zuivere frequenties van 20 Hz (20 bewegingen per seconde) tot 20.000 Hz. [1].

De beweging van de cel, de elektronen in de cel en in de celwand genereert een elektromagnetisch veld dat zich zelfs tot buiten het lichaam reikt. Op die manier communiceert elke vorm van de andere vorm. 

Ook is het bewezen, dat een cel een energetisch systeem is, dat energie opneemt door voeding en de verbruikte energie stroomt terug de cel uit.  Bij het verbruiken van energie gaan de elektronen in de atomen in de cel naar een lager energieniveau (atomen kunnen zich in ‘hoge’ en ‘lage’ energieniveaus bevinden) en zenden hierbij ritmisch fotonen (licht) uit. Mensen geven dus licht! Wetenschappers hebben dit fenomeen in 1976 voor de eerste keer gemeten en in 2009 is dit voor het eerst met beelden vastgelegd[3]

Zelf werk ik frequent en boek goeie resultaten een frequentietoestelletje dat  ervoor zorgt dat het celmembraan gezond blijft, het spoort fysieke disbalansen op en herstelt de oorspronkelijke frequenties.  Wil je hier meer informatie over dan kan je me mailen isabelle@zichtbaar.be

Psychotherapie of bewust zijn   

Hoewel cellen steeds vernieuwen, is er een energiestreng of herinneringen, die vastliggen  in de verbindingen tussen zenuwcellen. De onderdeeltjes (eiwitten, enzymen, RNA) zijn echter steeds in beweging en vernieuwen en sterven af, maar de communicatielijnen (zenuwen) blijven open en zolang jij hetzelfde denkpatroon blijft handhaven blijven ze de oude boodschap doorseinen. Zolang er sporen/triggers zijn naar de oude pijn, blijft de situatie zich herhalen en komen we in een chronische situatie terecht. Voorbeeld kanker   is iets dat lang in jou kankerde (knaagde) waar je lang niet wou naar kijken of gehoor aan geven.

Wanneer de mens zich de moeite getroost om BEWUST te leven, door zichzelf (denken en handelen) in vraag te stellen en te begrijpen, is hij in staat om zijn energetische lading te veranderen en daarmee de boodschap die de zenuwen doorseinen. Welzijn = gezondheid doet zijn intrede, verouderingsprocessen worden vertraagt tot stilgelegd, genezingsprocessen versnelt, …………. 

Kijk gerust wat een coaching bij mij bij je teweeg kan brengen.  Lees hier ervaringen van de mensen die je voorgingen. Hier ontdekt je wat healing (incl verslag) voor je kunnen betekenen. Ervaringen

Houdings therapie

Vb herstel van kraakbeen is mogelijk met houdingstherapie (door een andere houding aan te nemen, kan je je kraakbeen terug herstellen) Maar al te snel wordt overgegaan tot vb een nieuwe knie. Spieren vertellen botten wat ze moeten doen en wat hun stand is. Door oefeningen te doen voor de spieren kunnen we de botten in een betere stand brengen. Als er geen verkeerde wrijving meer is zal het kraakbeen ook niet meer afslijten en kunnen de nieuwe cellen weer hun werk doen. De meeste knie-, heup– of schouderoperaties zijn overbodig. Hier informatie over botten structuur

Oefentherapie Mensendieck is van oorsprong gericht op het verbeteren van houding en beweging in het dagelijks leven. Samen met de patiënt kijkt de oefentherapeut naar ongunstige factoren die de klachten beïnvloeden of in stand houden. Dit kan zijn: een verkeerde houding, verkorte spiergroepen, gespannen of verslapte spieren, stress, een te hoge ademhaling- of verkeerd bewegingspatroon. Teveel spanning op bepaalde spieren of gewrichten zorgt voor een verstoord evenwicht. Dit kan op de lange termijn overbelasting veroorzaken en kortdurende of chronische pijn en spanningsklachten geven.

De visie van dokter Rycke Gert Hamer  de germaanse geneeskunde

Het lichaam is effectief een verlengde van de geest. Dokter Hamer ontdekte dat er een emotionele shock nodig is die uit 4 parameters  bestaat,  om je lichaam uit balans te krijgen.

 • onverwacht: de ervaring / beleving moet totaal onverwacht zijn
 • heftig: de ervaning / beleving moet heftig (indringend) zijn
 • dramatisch: de ervaning / beleving moet dramatisch zijn (onmacht)
 • isolatief: de ervaning / beleving geeft je een gevoel van  isolatie, er alleen voor staan (hulpeloos)

Hoe deze uitwerkt in je lichaam wordt bepaalt door:

De aard van het emotioneel conflict, bepaalt op welke plek in de hersenen deze zijn inslag vind. (zie afbeelding hiernaast) Deze inslag wordt dus via hersenscans zichtbaar.

Elke plek is verbonden met lichaamsdeel en daar zal de disbalans VOELBAAR & ZICHTBAAR herstelt worden (dit noemt de reguliere medici ziekte). Eigenlijk is ziekte het herstelproces, het bio logisch antwoord die de disbalans herstelt.  

 • Het ziekteproces loopt op alle drie de niveaus (emotioneel, hersenen en orgaan) synchroon.

 

Dr. Hamer benadrukt terecht dat helingsfasen niet behandeld hoeven te worden!!!

In de helingsfase repareert het lichaam zichzelf. Het is een regeneratieperiode.

Helingssymptomen aanvallen of behandelen als oorzakelijk “ziekte” is een gevolg van onwetendheid rond de biologische samenhangen  en doet meer schade dan goed.

• Het is echter wel zinvol de genezingsfase mentaal en emotioneel te ondersteunen om het lijden te verlichten.

• De patiënt duidelijk te maken dat fysieke ziekte symptomen juist betekenen dat je een emotioneel conflict opgelost hebt en dit zijn uitwerking of nawerking kent in de materiele fysieke sfeer.

• De patiënt bewust te maken van zijn zelfhelende kracht en het feit dat het lichaam geprogrammeerd is om zichzelf te genezen en ten allen tijde te overleven. 

• Een “beschermde sfeer” rond de patiënt te creëren en hem zo te beschermen tegen negatieve invloeden. Het is de diagnose en medische tussenkomsten die zorgen voor bijzonder ONNODIG  leed. In 85% van de gevallen is medisch ingrijpen gevaarlijk, onnodig en onverantwoord.

De positieve bijdrage van het hele covid19 gebeuren is dat nu duidelijk geworden is dat je de medische wereld niet mag geloven, noch mag vertrouwen. De opleidingen van artsen worden gedicteerd door een paar mensen die alle touwtjes in handen hebben: ze bezitten de universiteiten, groot aandeelhouder van big pharma en bepalen de orde via WHO (wereld gezondheids organisatie)

Alle medische ordes, die de behandelingen bepalen,  krijgen hun instructies van de WHO en zijn erop gericht om zich onmisbaar te maken, de mens ver af te houden van zijn zelfgenezend vermogen, de mens als experiment te gebruiken, de mens afhankelijk en machteloos te houden en om zoveel mogelijk geld te slaan uit de gezondheid……Volg de stroom = WHO wereldgezondheidorganisatie is in handen van mensen die grote belangen hebben in big pharma en het is het WHO dat dicteert over de wereld wat er MOET gebeuren.  Mensen die natuurproducten verkopen mogen niet meer meedelen waarvoor je het natuurlijk middel kan gebruiken???? 

 Alle middelen en systemen die directe genezing (wonderen) mogelijk maken worden aangevallen en aangeklaagd.

 • Dokter Gerd Hamer is na zijn ontdekking voor de rest van zijn leven vervolgt en geviseerd geweest.
 • Bruno Groning een duitse gebedgenezer zou wonderen verricht hebben en is vervolgt wegens onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde en aangeklaagd geweest zijn leven lang. Knettergek daar genezing een natuurlijk fenomeen is en een goddelijk concept en verre van een menselijke eigendom.

Germaanse geneeskunde (dokter Rycke Geert Hamer)