Beetje per beetje schudt en wrikt corona van alles los en versterkt het de tegenstellingen zodat de MATRIX uitéén kan springen. We zijn van verdeeldheid naar éénheid aan het transformeren. Van onwetendheid naar weten.
ps er staan fouten in al mijn artikels en dat is ok
 
VERDEEL EN HEERS
Het is ongelooflijk hoe fel er “gevochten” wordt. Dat lees je ook in sommige commentaren op de artikels hoe er naar elkaar uitgehaald wordt met sneer, verwijten, onrespectvol en liefdeloos gedrag.
 
Er was er zelfs eentje die me probeerde de mond te snoeren met de woorden dat ik zelfs geen eigen mening heb. Ik viel bijna van mijne stoel van het gieren 🤣 . Maar het is een mooi voorbeeld van perceptie. Je wil/kan enkel zien waar je voor open staat. Dit hier is duidelijk iemand die niet open staat voor zijn eigen weten en eigen mening, dus wil/kan hij een eigen mening in de buitenwereld ook niet herkennen/erkennen. Dat wil zeggen dat mensen die bewust kiezen voor het gezag buiten zichzelf, kiezen om enkel waarde te hechten aan leugens en enkel de leugen te erkennen. Mensen die kiezen voor het innerlijke weten, weten dat hun innerlijke leiding en weten alle antwoorden en wijsheid verschaft die nodig zijn om het leven te eren en te bekrachtigen.
 
De leugen verkracht, de waarheid bekrachtigd. De plicht legt het geweten het zwijgen op!
 
Velen vragen me hoe ze het beste hun stem kunnen laten horen zonder in het gevecht te gaan!
 
– blijf zeker uit het gevecht. Vechten lokt alleen maar weerstand en vechten uit, kijk hoe je kan verbinden ipv te vechten. Verbinden doe je door het niveau van de ander te erkennen. Als je een klein glaasje hebt van 150mL dan is het zinloos om er 1000ml proberen in te krijgen 😉. Het persoontje is heel beperkt enkel ons hoger wezen is onbeperkt.
– neem niks persoonlijk en bekijk het vanop een afstand.
– stap uit elke vorm van egoïsme want de egoist wil gelijk halen, de ander in elkaar timmeren, kapot maken, onderuit halen zodat hij in de valse veiligheid van zijn leugen kan blijven vertoeven. De egoist is een persoon die de dingen persoonlijk neemt en zijn kleine gekwetst kinderachtig persoontje laat kraaien ipv de goddelijk almacht in zichzelf een stem te geven.
– oefen je in mededogen dwz dat je begrip hebt voor de onwetendheid van de ander. Blijf uit de discussies geef op respectvolle wijze uitleg en zaai zo zaadjes van kennis bij die ander.
– het gaat niet om winnen!! Het draait om overstijging, om bewustwording en het opnieuw erkennen van de vrije wil en de macht van elke mens
– blijf samenkomen, blijf elkaar versterken, blijf elk de hand reiken
 
De verdeel en heers techniek is eeuwenoud en het middel om de massa in de hand te houden en te sturen. Laat strijd los en kies voor vrede vanuit een standvastig kiezen voor het hogere.
Doen en voelen? Plicht versus geweten
Elke mens wil zich goed voelen en denkt dat ie dat kan bereiken door goed de doen. Maar doen en voelen is het tegenovergestelde.
 
De plichtsbewuste burger is een burger die zich waardeloos en onzeker voelt en zijn eigen waarde en veiligheid probeert op te krikken door VOORBEELDIG gedrag en dat gedrag als STANDAARD wil afdwingen en opleggen. Enkel iemand die zich bewust is van zijn eigen waarde kan een andere waarde naast zich accepteren. Wie zich waardeloos voelt wil elke vorm van EIGENwaarde bij de ander vernietigen. Veiligheid is een subtiele gevangenis, vreugde is vrijheid.
 
De gewetensvolle burger handelt vanuit het innerlijke weten, vanuit dat wat goed voelt. Het leven (god) vraagt van jou enkel dat je authentiek en eerlijk jezelf een stem geeft. Niks standaard maar puur, onversneden en authentiek. Het zijn alleen de moedigen onder ons die het aandurven om verantwoordelijkheid te nemen = een antwoord te zijn op de innerlijke stem.
Schizofreen gedrag en je eigen vijand zijn
Wie gehoor heeft aan gezag buiten zichzelf vertoont schizofreen gedrag want die vecht constant tegen zichzelf en daarmee tegen demonen (een macht buiten zichzelf). Laat los die gespletenheid en kies enkel voor de stem van de liefdevolle almacht in jou !!!
 
Weet dat het een meesterlijk proces is, dat gaande is. Een “ROEMRIJKE” periode, waar alle generaties met ontzag naar zullen verwijzen. Vele zielen, stonden te springen om hier nu te mogen zijn en wij zijn hier nu. Aan ons, om onze belofte aan de bron na te komen om het licht te versterken en te verankeren. Laat angst los en laat ons er helemaal voor gaan.
 
Deel dit artikel met velen want enkel begrip en inzicht kan helpen om de ideale wereld vorm te geven. We hebben geen  nieuwe wereld nodig en geen oude, wel de ideale wereld, zoals god het oorspronkelijk bedoelt heeft !!!
Isabelle lambrecht
healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach, bemiddelaar