Dit is een gedeeltelijke maansverduistering die op veel plaatsen zichtbaar zal zijn. Deze zal onafgemaakte zaken uit april nu weer in de kijker zetten. En in tweelingen is dat positief omdat de nieuwsgierigheid, het ongeduld en het aanpassingsvermogen van de tweelingen voor een opening kan zorgen. De tweeling is eerder oppervlakkig en snel verveeld  wat een goeie zaak is. Zo zullen meer en meer mensen het hele corona gedoe beu worden en de matrix loslaten.

De energie wordt steeds intenser. Zelf merk ik het aan mijn verhoogde hartslag, die me meerdere keren per dag overvalt. Dan ga ik met mijn aandacht naar mijn hart, ga rustig diep in en uit gaan ademen, dan voel ik mijn veld verruimen en mijn hartslag vertraagt terug. Dit proces voel ik al een 18 maand. Je kan je ook wat ijler in je hoofd voelen, meer slaap nodig hebben want je lichaam is sterk aan het veranderen omdat de energie ook in het DNA inwerkt.  Neem per dag regelmatig en paar minuutjes waar je met jezelf verbind: sluit je ogen en ga met je aandacht naar je hartstreek en wees je bewust van jezelf.

De rode draad van 2020 (jupiter, saturnus, pluto, pallas in steenbok) zet zijn concentratie of focus nu in het eerste huis. Hier draait het om dingen die je als persoontje letterlijk hard wil maken of erdoor drukken. Elke mens wordt nu collectief uitgenodigd om zich bewust te worden van waaraan hij gestalte geeft : ben je een uiting van je eigen authentieke scheppende almacht = liefde of ben jij een uiting van de valse afgod nl geld/materie = angst.

Jupiter, saturnus, pluto, pallas in steenbok

Jupiter is dat wat je voedt/accepteert en vergroot uit wat echt speelt. Saturnus maakt zichtbaar of anders gezegd is karma/de wet van aantrekking in actie = wat je zaait oogst je. Pluto is de essentie van het leven en daarmee de heer van leven of dood. Pallas is de innerlijke krijgster, het geweten dat staat voor rechtvaardigheid en gelijkheid.

  • Jupiter gaat over geluk en welbevinden en vergroot nu uit hoe (on)gelukkig we allemaal zijn en hoe goed we ons in ons eigen vel voelen. Corona toont duidelijk dat de meeste mensen doodsbang zijn van hun eigen lichaam.
  • Saturnus zijn de grenzen, de vorm, de matrix die we als waarheid accepteren en waarbinnen we leven en die daarmee ook de mogelijkheden afbakenen en bepalen. Saturnus wordt vaak als de harde leermeester gezien want je loopt steeds met je kop de zelf gecreëerde muren. Totdat je je overgeeft, de controle wil loslaten en leven vanuit je geweten ipv uit je angst. Corona maakt de engheid en zelfbeperkingen waarin geleefd wordt bijzonder zichtbaar.
  • Pluto staat voor de grote almacht en als we onze almacht misbruiken komen we in de “hel” terecht. Tja corana maakt de hel van plicht, kleinburgerlijkheid en onmacht wel mooi zichtbaar
  • Pallas het geweten (innerlijk weten) dat weer in ere herstelt wordt = rechtvaardigheid. Corona toont hoe vernietigend plicht is omdat het het geweten totaal het zwijgen oplegt.

Steenbok kan je zien als het skelet, ruggengraat, de structuur waarop je je leven ent. Op collectief  materieel niveau staat die natuurlijk voor de regeringen. Corona maakt mooi zichtbaar waar die gasten mee bezig zijn. Steenbok is ook crisis ! En niet de zogenaamde gezondheidscrisis want die vormt niet de ware ruggengraat. De ware ruggengraat is het geweten, zingeving dus  corona, is een morele crisis omdat het onze moraal/visie is die alles aanstuurt. Het is de gezonde geest die voor een gezonde samenleving en gezond lichaam zorgt.  Denk hier eens over na. Zonder angst zou er momenteel geen vuiltje aan de lucht zijn.

2020 is de kroon (corona), het is letterlijk het toppunt van. Je ziet hoe belangrijk 2020 is. In 2020 worden de puntjes op de i gezet en spijkers met koppen geslagen =de waarheid komt naar boven. Op 21 december eindigt een 200 jarige cyclus van het element aarde = materialisme en we stappen het element lucht in. In de aarde cyclus ontleent de mens zijn zekerheden aan materie (geld/goud/status). We zijn nog steeds ruimte/plaats aan het maken voor de grote omslag op 21 december, jupiter en saturnus op 0° waterman. Waterman is het element lucht en staat voor denken/inzicht/begrip. Waterman staat voor vrijheid, vernieuwing en broederschap.

Laat ons de krachten bundelen ipv te verdelen en heersen en vanaf nu  tot 21 dec, focussen op een ideale wereld : een wereld waarin de mens vrij is, vrije energie, een eerlijke economie, zingeving, zelfbewustzijn, vrede,. Met dit focussen bedoel ik dat je dagelijks mijmert( je licht laat schijnen) over een ideale wereld of dagelijks een paar minuten bewust dit beeld op je netvlies neemt en het bekrachtigt. Op 21 dec is er dan weer een wereldmeditatie of een verbinding van zoveel mogelijk zielen in eenzelfde focus  https://youtu.be/rsEQZ4hNgzc

Een volle maan kan natuurlijk maar als maan en zon tegenover elkaar staan en dat betekend dat een bepaald facet in de spotlights komt te staan. Maar in deze maan horoscoop staat er nog een yin/yang tegenover elkaar nl de venus tegen over uranus. Venus staat voor 1 op 1 verbindingen, eigenwaarde, je verbinding/verhouding tot materie. En als eigenwaarde ontbreekt manifesteert zich al snel naïviteit, verlangens en instincten. Uranus is je authenticiteit, je intuïtie, inspiratie (verbinding met het hogere) en je behoefte aan vrijheid. Met uranus oppositie of als uitdager, kan je je uitgedaagd voelen om je relatie met anderen en de materie te herbekijken. Is je leven een goeie weergave van je unieke meerwaarde of is je leven afgevlakt? Als dit aspect onbegrepen wordt zal je het ervaren als ontevredenheid, tweestrijd en twijfel. Is de roep van je ziel luider dan het brullen van je angst?

Maan en cheiron werken goed samen wat ervoor zorgt dat je openstaat voor anderen en dat je leert voelen dat als je leeft vanuit respect en waardering dit een genezend effect heeft op alles.

Maan en venus zijn niet goed op elkaar afgestemd dus ontevredenheid omdat je worstelt met het vinden van een gevoel van welbevinden = plezier in het leven vinden. Je kan een verhoogde behoefte ervaren aan liefde en genegenheid en daarmee kunnen relaties onder druk komen te staan. Onevenwichtigheden in relaties zullen in de spotlights komen te staan. Geheime relaties kunnen nu ook aangegaan worden. En mogelijks ook steun zoeken in alcohol of drugs (te vermijden natuurlijk). Sta gerust eventjes stil bij wat je denkt nodig te hebben om plezier te hebben en voel dan of dit wel echt is wat je nodig hebt.

Maan en uranus groeien naar elkaar toe waardoor je leert om je essentie te bekrachtigen. Waar zou je graag gehoor aan geven maar durf je nog niet?

Venus valt samen met midhemel wat een fijne combinatie is. Het geeft ruimte om vol liefde en genegenheid voor anderen te zijn terwijl je toch je eigen pad kan volgen en gelijkgestemden aan te trekken. Jezelf mogen en kunnen zijn omdat je jezelf accepteert en daardoor gelijkgestemden kan aantrekken.

Zon en uranus zijn ook niet goed afgestemd en dat zorgt voor een verhoging van spanningen en nervositeit. Je voelt tot in de toppen van je tenen dat er een verandering staat aan te komen maar het niet weten wat het zal inhouden verkrampt je. Tegelijkertijd is er die wens naar meer vrijheid en zelfexpressie. Onverwachte dingen kunnen je plannen en routine overhoop gooien

Wil je energetische ondersteuning in dit hele boeiende, doch pittige proces, dan kan je ook nu weer inschrijven voor de groepshealing. Die gaat door vanop afstand na 23u en je kan inschrijven tot 30 nov om 23u enkel via isabelle@zichtbaar.be. Kost 18€  incl verslag of een abonnement van 7+3 gratis kost 125€. In het verslag vind je het beeld dat de groepsziel gaf om inzicht te krijgen en dat tegelijk ook advies is. Je leest er ook de emotionele insteek die nu belangrijk is (patronen die je nu in je eigen leven mag aanpakken) en je leest er nog advies en handgrepen.  https://www.zichtbaar.be/klantervaringen-groepshealing-op-afstand/

Isabelle Lambrecht                                                                                                                                                                                                                                         healer, psychotherapeut, bewustzijnscoach & bemiddelaar                                                                                                                                                 www.zichtbaar.be