Water, 80% van ons lichaam en onze aardbol bestaat eruit en eigenlijk is de lucht/zuurstof die we inademen ook gedragen door water.  Dat zal wel geen toeval zijn. Het beklemtoont het grote belang en zijn grote (draag)kracht.  volgens mij zullen we nog veel kunnen ontdekken over deze speciale vorm van energie.

Wat op vandaag reeds ontdekt is, is dat water een super geleider is en een drager van informatie. Op die manier worden onze gedachte trillingen ook doorgegeven aan elke cel van ons lichaam. Op die manier is ons lichaam en moeder aarde een stralingsveld, omdat vanuit het water energie uitgestuurd wordt. Hierdoor communiceert alles met elkaar, is alles met elkaar verbonden.

Water heeft een geheugen, is hierdoor een informatiedrager

Masaru Emoto (1943-2014) een Japanse onderzoeker, die studeerde aan de Universiteit van Yokohama  deed onderzoek naar water. En kon fotografisch vastleggen dat water informatie draagt. 

 Zo deed hij bv water in speciale potjes, stelde het bloot aan  informatie  (zoals muziek of een woord) vroor het water in, zodat er waterkristallen ontstonden.

Hij ontdekte dat de waterkristallen volledig veranderden naargelang de energie waaraan het water blootgesteld werd. Prikkels met een positieve trilling (zoals liefde) lieten mooie, harmonieuze waterkristallen zien, in tegenstelling tot prikkels met een negatieve trilling (zoals het woord ‘haat’). Zie  het onderstaande filmpje